Výklad karet na rok 2016

výklad 2016 celkovyJelikož je začátkem roku výkladů a predikcí víc než dost, dovolila jsem si jen malý výklad se třemi prostými otázkami:

1. Hlavní témata roku
2. Největší překážky
3. Největší pomocníci

1. Hlavními tématy jsou sklízení toho, co jsem zaseli v minulých obdobích a to tak, že pokud jsme zasévali plodně, budeme sklízet zasloužené ovoce naší snahy a činů a získáme uznání a ocenění naší práce, pokud jsme nedávali nic, ani nic nezískáme a pokud jsme tvořili směrem k negativitě, budeme i tak sklízet náležitě poctivě.
V tomto roce můžeme rychle získávat vše potřebné k dokončení a uznání vnitřního i zvenku a děje se budou dít bezprostředně, co dlouho vázlo, by se mohlo rozhýbat a přáno bude zlepšování, řešení s ohledem na hravost, uvolněnost, poučení se z minulých záseků a chyb, možnost uzavření dřívějších „věčných“ témat, která se stále dokola opakovala. Pomoci mohou náhody, šťastná znamení, náhlé zisky, možná i trochu risky, ale vždy v souladu s Vaší nejčistší podstatou.

2. Mezi výzvy tohoto roku bych počítala setkání se se sebou samým a potřebou vykročit o level výš, uvědomění si všech silných stránek uvnitř a obstání si svého místa na Zemi, iniciace do pokročilejší, moudřejší, odvážnější a odhodlanější fáze života. Třeba uvnitř nechat rozhořet svou čistotu duše a zaměření se na to podstatné v našich životech, také varování před přilišnou výbušností nejen jedince, ale i celé společnosti a celkově dynamická energie, kde je kousek od potyček, svárů i výbuchů energie. Dávat pozor bychom si měli i na cestách, také v souvislosti s pohybem vpřed jako společnosti celé se mohou klást překážky, které je třeba odhodlaně zdolávat, a situace může být občasně napjatá. Důležité je zaměření se na podstatné otázky života, ladění se na vnitřního mudrce a vlastní zodpovědnost za svůj život a činy, jen tak se může pokročit dál.

3. Paradoxně největšími pomocníky nám může v této době být právě situace, kdy možná trochu nesvobodně musíme přehodnotit své postoje, plány, zodpovědnosti a zrekapitulovat, kam v životě kráčíme a zda to má opravdu smysl. Pokud totiž nesebereme zodpovědnost a nebudeme více přemýšlet, neposuneme se dál. Nicméně darem je nám právě zvýšená citlivost a tendence zabývat se tím podstatným, být v souladu s blízkými a podobně směrovanými lidmi. Pospolitost, spolupráce, udržování a vytváření vztahů, které jsou nám ku prospěchu, revize uvnitř sebe. S tímto zodpovědným přístupem získáme mnohem víc jak pro sebe, tak pro celou společnost. Vše, co se teď děje, je pro další vývoj Země, společnosti i jednotlivce velmi důležitý mezník a nastává změna názorů, mění se pohledy na věc, celkově se zbavujeme všeho nepotřebného, stáváme se vědomějšími a moudřejšími bytostmi, které si uvědomují svou zodpovědnost na tomto světě a díky tomu se můžeme stát více svobodnějšími a silnějšími. Jsme pod ochranou.

Celkově je výklad laděný do tendencí i potřeb víc se zabývat podstatným, uvědomit si svojí zodpovědnost i přínos světu, je to čas velkých činů a změn, které jsou už velmi potřebné a v lidech zakoření větší moudrost a svoboda. Tedy pokud nebudou chtít, stejně je to donutí.

Napsat komentář