Kurzy výkladu

Za celou svou vykladačskou kariéru jsem potkala mnoho zájemců, kteří by rádi sami začali s kartami více pracovat a třeba i jednou sami nabízeli tuto službu ostatním a po několika pobídkách, proč nenabízím sama kurzy, jsem se rozhodla tuto „hozenou rukavici“ zvednout a svým klientům i zájemcům z řad věřejnosti nabídnout kurzy výkladu karet, kde by se více seznámili s prací s kartami a způsoby jejich výkladu a interpretace. Podotýkám, že tyto kurzy výkladu jsou určeny pro zájemce o runovou moudrost. Přestože pracuji i s jinými druhy vykládacích karet, s kartami runovými pracuji nejčastěji a nejraději, a proto i kurzy výkladu specializuji na tuto formu práce.

 

Jelikož práce s kartami je velmi individuální činnost, nejlépe se do ní proniká při osobních setkáních na kurzech, vzhledem k časové náročnosti a vytíženosti některých zajemců jsem přistoupila i k možnosti studia korespondenčně (tedy tzv. on-line kurzu). Aktuálně vypsané termíny budou vždy s předstihem umístěny na FB a v Aktualitách zde na stránkách.

Každému nově vypsanému kurzu vždy předchází úvodní zážitkový seminář, kde se všichni zájemci mohou seznámit s mou prací a celým pojetím kurzu a rozhodnout se, zda nastoupí do celoroční či půlroční verze kurzu. Cena úvodního kurzu je stanovena na 200,- Kč/osobu, začátek kurzu vždy v 18h a předpokládaný konec ve 21h. V případě, že se zájemce rozhodne do kurzu nenastoupit, bude mu vrácena i zaplacená záloha v plné výši po skončení semináře. Úvodní zážitkový seminář se koná v prostorách Studia tety Kateřiny, Jeseniova 79, Praha 3.

 

Kurz výkladu „Runová moudrost v životě“ – je vytvořený na 25 setkání v průběhu cca 1 roku (přesněji cca 14 měsíců), vždy 2 setkání v měsíci (každé setkání v délce přibližně 2,5 hodiny)  a 1 celodenní setkání na závěr. Na každém setkání se seznámíme vždy s jednou kartou, jejími interpretacemi, budeme se zabývat zkušenostmi s výkladem, možnými kombinacemi a budeme si s kartou hrát a poznávat ji i sebe. Na posledním setkání se budeme učit možnostem výkladu a bude zde velký prostor na dotazy a sdílení z celé cesty. Celý kurz ale nebude pouze o vykládání karet, je také v určitém slova smyslu koučinkovým programem, kde budeme pracovat na svém vnitřním procesu, abychom v cestě vykladače mohli být opravdovým přínosem pro klienta. Cena celého kurzu je stanovena na 9.000,- Kč/osobu (v ceně jsou zahrnuty veškeré studijní materiály a občerstvení během kurzu). Možno platit splátkově ve 2 či 3 splátkách po předchozí domluvě. Na konci kurzu dostane každý z účastníků Potvrzení o absolvování kurzu. Počet účastníků max 6 osob.

 

On-line kurz výkladu „Runová moudrost na dálku“ – je obdobou běžného kurzu výkladu, jen je prováděn on-line přes unikátní přístup do chráněné sekce na webu, kde bude vždy pravidelně každý týden umístěn nový obsah k prostudování + úkoly k samostatnému vypracování. Celková délka kurzu je 15 týdnů, tedy přibližně 3 měsíce. Během takové práce se nedá jít v tématu tak do hloubky a chybí zde osobní kontakt, přesto je tato forma studia vhodná pro hlubší seznámení se s prací s kartami a jejich použitím při výkladu. Během celého kurzu je účastníkům k dispozici emailová podpora na případné dotazy během studia. Cena této formy kurzu je stanovena na 5.000,- Kč/osobu (veškeré materiály k samostudiu jsou zahrnuty v ceně včetně emailové podpory). Možno platit splátkově po předchozí domluvě. Na konci kurzu dostane každý z účastníků Potvrzení o absolvování kurzu. Počet účastníků max 8 osob.