Výklad karet na únor 2016

?

Člověk se ani nerozkouká a už je měsíc pryč a pravidelné měsíční resumé toho, co nás čeká a nemine tentokráte v únoru, je zde. Z dnešního výkladu mám pocit lehkého zaseknutí či zamrznutí, přesto pod krustou ledu se už ledacos připravuje na vyklíčení, až ledy roztají.

Tedy celkově se má výklad k rozhodnutí se vyjít se vším připravovaným na světlo boží, možno také vidět jako cestu k většímu lidství a sdílení, potřebě většího kontaktu v rámci komunity blízké i vzdálenější a většímu otevření se svému vnitřnímu moudrému. Jsme v tomto období schopni ovlivňovat svůj osud a vědomě si vybírat cestu. Po těžším začátku roku jakoby nastává úleva v souladu se začátkem astrologického nového roku přicházejí nové možnosti a nové náhledy na dosavadní průběh věcí. Jsem vyzýváni vnímat dobře míněné rady, poselství či zprávy. Na cestě jsme pod ochranou. Nový měsíc přináší větší světlo do našich životů, dává nám možnosti již zmíněného většího sdílení a komunikace s blízkými i ostatními lidmi, přeje rozkvětu schopností přinášejících radost a jednotu. Veškeré cnosti v nás ožívají, světlá stránka v myslích převažuje, naděje sílí, spolupráce je pevnější. Přátelství a harmonie jsou posilovány. Otvíráme se větší prosperitě a zdraví se zlepšuje. Možná se můžeme potkat s nečekanými změnami, změny můžeme dělat i zcela vědomě a vždy tak, aby prospěly naší větší harmonii, prosperitě a lepším vztahům, ze kterých budeme mít dobré pocity. Celkově velmi nadějný a pozitivní výklad, který je díky korunní runě mírně oslabem a zpomalen, nicméně je tu tolik dobrého, že celkově by dojem měl zůstat pozitivní i s pozitivními dopady, které se mohou jen mírně opozdit. Korunní runa nás důrazně vyzývá k definitvnímu opuštění všeho starého, celého starého Já, abychom mohli všechny nabízené dary v radosti a hojnosti využít pro dobro své i ostatních bytostí.